RECENZE / ČLÁNKY 2018

Jubilejní ročník festivalu KAMPANILA v Mikulově
Jan Pirner / sbormistr DPS Radost Praha, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

Na přelomu srpna a září 2018 jsem byl pozván jako čestný host na 20. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů KAMPANILA v Mikulově. V minulých ročnících jsem se již festivalu zúčastnil jako účinkující a v roce 2015 také v čestné funkci prezidenta, takže pro mě bylo potěšením pozvání přijmout. Město Mikulov skýtá pro pořádání festivalu řadu výhod, kterých může pořadatelský sbor Virtuosi di Mikulov dlouhá léta využívat. Patří mezi ně mimořádný kolorit, atmosféra historického města, poloha na hranicích s Rakouskem a v neposlední řadě také mnoho tradičních i netradičních koncertních prostor. V jubilejním roce zvolili pořadatelé osvědčené schéma tří hlavních koncertů, na nichž bylo co poslouchat i na co se dívat.

Zahajovací koncert (31. srpna 2018) v nástupním sále mikulovského zámku patřil dvěma sbormistrům, kteří jsou nejvíce spojeni jak s festivalem KAMPANILA, tak s domácím sborem Virtuosi di Mikulov; Zuzaně Kadlčíkové a Martinovi Franzemu. Dramaturgicky kompaktní repertoár tvořily skladby a úpravy lidových písní předních českých sborových autorů. Zuzana Kadlčíková se představila se sborem Ars Brunensis, s nímž dlouhodobě spolupracuje. Jedná se o jeden z dlouhodobě nejkvalitnějších brněnských sborů, který interpretuje na vysoké úrovni český i zahraniční sborový repertoár. Lidové písně a balady v úpravách Jiřího Temla, Jiřího Pospíšila a Petra Ebena byly provedeny s velkou pečlivostí, ale zároveň i s mladickým entuziasmem, kterým energická sbormistryně oplývá. Po přestávce se představil sbormistr Martin Franze s ansámblem OctOpus Vocalis. Těleso se uvedlo svižnou částí Nunc est bibendum z cyklu In honorem vitae Antonína Tučapského následovanou výběrem z Českých madrigalů Bohuslava Martinů. Ty byly předneseny sólisty sboru v jedinečné kvalitě – křehkost těchto skladeb dokázali vystihnout s intonační jistotou a adekvátním výrazem, přítomné posluchače zaujali dokonalým sezpíváním, interpretací velmi profesionální a zajímavou. V sólovém obsazení zazněly i málo uváděné Tři kanzonety Jana Nováka na texty Vítězslava Nezvala, záslužný dramaturgický počin sbormistra Franze. Těleso se rozloučilo Martinů Pěti českými madrigaly a výběrem z cyklu Exercitia Mythologica Jana Nováka, který byl i přes svou obtížnost proveden s rytmickou precizností a i s jistou odvahou – při pohledu do partitury díla je totiž jasné, že jej Novák mínil spíše pro početnější sborové obsazení. Pánská skupina sboru přidala na přání své i diváků ještě Run to You od Pentatonix. Při poslechu tohoto nadějného ansámblu si posluchač nemůže nepoložit otázku, co stojí za jeho profesionální kvalitou – velkou roli jistě hraje dlouholetý výcvik zpěváků zejména z brněnské Kantilény a z profesionálních souborů jako Czech Ensemble Baroque, zásadní je rovněž vklad rafinovaného dramaturga a přívětivého a muzikálního sbormistra Franze, jemuž jeho letitá pěvecká, sbormistrovská i dirigentská praxe přinesla řadu zkušeností z nejrůznějších domácích i zahraničních pódií. Jisté je však jedno – totiž že může být na své zpěváky pyšný.

Setkání sborů (1. září 2018) ve velkém zámeckém sále zahájil sbor Virtuosi di Mikulov (sbormistr Martin Franze) nápaditými úpravami čtyř lidových písní od Terezy Staňkové. Mikulovský sbor prošel v poslední době problematickým obdobím spojeným i s úbytkem členů. Nicméně vystoupení již dávalo tušit, že sbor ještě mohou čekat dobré roky na koncertních pódiích. Po domácím sboru se publiku představil komorní soubor Auris Brunensis pod vedením Terezy Toufarové. V úpravách umělecké vedoucí zazněly chronicky známé filmové melodie (například znělka 20th Century Fox, úvodní melodie z Růžového pantera, Jamese Bonda a mnohé další). Přestože se velmi energické sbormistryni nepodařilo vždy přenést výraz na členky souboru, vystoupení vyznělo velice pěkně a vtipně. Na všech děvčatech jsou znát mnohaleté zkušenosti v dětském sboru Kantiléna pod vedením sbormistra Ivana Sedláčka. Po krátké přestávce již patřilo pódium brněnskému Smíšenému sboru Kantiléna (sbormistr Jan Ocetek). Spolu s klavíristkou (a zároveň aranžérkou) Dadou Klementovou provedli nezapomenutelné písně z Osvobozeného divadla (Ježek + Voskovec + Werich) a divadla Semafor (Suchý + Šlitr). Manžel klavíristky Jiří Klement dokreslil ještě celkovou atmosféru citlivým doprovodem na bicí. Závěr setkání sborů byl věnován Bratislavskému chlapčenskému sboru se sbormistry Magdalenou Rovňákovou a Gabrielem Rovňákem. A byla to dobrá volba! Mladí „kluci“ a mladí pánové přenesli na publikum radost ze zpívání a společného muzicírování. V širokém repertoárovém záběru nenechali nikoho na pochybách, že ve svém oboru patří k naprosté špičce. Dlouhé a upřímné ovace toho byly jasným důkazem.

             Závěrečný koncert (2. září 2019) přivítal v kostele sv. Václava několik desítek účinkujících, kteří provedli duchovní skladby soudobého brněnského skladatele Zdeňka Krále. Na koncertě zazněly i dvě premiéry: Pater noster (pro smíšený sbor a capella) a Ave verum corpus (pro soprán sólo, smyčcový kvartet, kontrabas a klavír) v dechberoucí interpretaci sopranistky Lenky Cafourkové.
Hlavní kompozicí závěrečného podvečera byla Missa brevis. Ta byla svým způsobem také malou premiérou, neboť se jednalo o první provedení v rozšířeném obsazení, kde se střídá komorní sbor s „tutti“ sborem. Missa brevis měla premiéru v roce 2016 a od té doby již proběhla řada velmi úspěšných repríz. Skladba je publikem přijímaná většinou kladně, za což vděčí jistě přístupnému (ač soudobému) hudebnímu jazyku, barevné a kontrastní sazbě smyčcových nástrojů, varhan a sboru a v neposlední řadě mimořádně náročným sólovým partům určených pro vynikající zpěváky. Interprety, kteří se svého úkoly zhostili velmi dobře, byli Komorní ansámbl Musica da camera Brno (sbormistři Martin Franze a Lukáš Sotolář), komorní sbor Kantila Křtiny (sbormistr Lukáš Sotolář), tenorista Jakub Kubín a sopranistka Lenka Cafourková. Provedení řídil dirigent Martin Franze, který také v roce 2016 skladbu nastudoval a premiéroval. Koncert, který nahrával Český rozhlas Brno, byl více než důstojnou tečkou za povedeným jubilejním ročníkem festivalu KAMPANILA v Mikulově.

Jak je z řádků výše patrno, dramaturgie festivalu byla v jubilejním ročníku věnována jednak ohlédnutí za ročníky předchozími a jejich hlavními aktéry, dále pak naznačila výhled do dalších let. Pořadatelský sbor má organizaci festivalu bezvadně zvládnutou, což bylo na mimořádném ročníku patrné na každém kroku. Velký dík také patří malým i velkým podporovatelům, mezi které se každoročně řadí Město Mikulov, ale také dramaturg M. Franze a produkční festivalu Michaela Bálintová. Vzhledem k tomu, že se všichni interpreti i posluchači na KAMPANILU rádi vrací, tak je jasné, že má po dvaceti letech již své pevné místo ve festivalovém kalendáři. Společně s Vámi se již těším na následující ročník.

Pro další informace vizte:
www.festival-kampanila.cz (Festival KAMPANILA MIKULOV)
www.vidimi.cz (Virtuosi di Mikulov)