PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM FESTIVALU KAMPANILA 2018

Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově
Víno Marcinčák
Zahradnictví Zlatka Klimšová
Vinařství Josef Švásta
Racio
Kondice s.r.o.
MUDr. Petr Pekař
Penzion Bařina
ZŠ Hraničářů Mikulov
Mikulovská sportovní

Děkujeme členům Virtuosi di Mikulov a spolupracovníkům firmy Money for Life.
Bez jejich práce by festival nebylo možné uskutečnit.