PŘEDSTAVUJEME MEZINÁRODNÍ POROTU SOUTĚŽE CHORALIA MIKULOV 2023

Pěvecké sbory celostátní soutěže CHORALIA MIKULOV budou letos opět hodnotit renomovaní portoci. Sboristé i sbory se mohou těšit na hodnocení a cenné rady poroty ve složení: Jaroslav Brych, Marek Valášek, Jan Vičar, Marek Valášek, Petra Nová a Viera Džoganová.

Představení jednotlivých členů poroty:
Jaroslav Brych / předseda přehlídkové poroty, prezident festivalu
Vystudoval nejdříve konzervatoř v Pardubicích, obor lesní roh. Svou hudební dráhu zahájil v roce 1984 jako první hornista Symfonického orchestru Hradec Králové. Dirigování studoval na pražské HAMU u Václava Neumanna, Radomila Elišky a Josefa Veselky. V roce 1984 se stal sbormistrem Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy Praha (až do roku 1997). Řízení sboru záhy rozšířil i o dirigentskou taktovku, v roce 1987 se stal druhým dirigentem Symfonického orchestru Armády České republiky, v letech 1990–1994 zde působil ve funkci šéfdirigenta. Své aktivity doplnil i o operu, v letech 1991–1992 byl dirigentem Opery Mozart Praha. Pak už se cele zaměřil na dvě oblasti, a to na řízení sboru a pedagogickou činnost. V letech 1994 až 2005 vedl Pražský filharmonický sbor, s nímž dosud příležitostně spolupracuje, dlouhodobě spolupracoval s Pražským komorním sborem, který rovněž dva roky vedl, od roku 2009 dodnes je sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení a v letech 2017–2022 byl sbormistrem Kühnova smíšeného sboru. Pedagogicky působí na pražské Akademii múzických umění na katedře dirigování, na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Pražské konzervatoři. Je členem odborné rady pro sborový zpěv dospělých NIPOS‑Artama.
Za svoji práci byl v letošním roce oceněn Cenou Ministerstva kultury v oblasti neprofesionálních hudebních aktivit.


Marek Valášek
Dirigent, sbormistr a hudební pedagog Marek Valášek vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU (ve třídě Jiřího Bělohlávka), kde v roce 2007 složil i doktorskou zkoušku. Na Pedagogické fakultě UK absolvoval magisterské studium oborů hudební výchova – sbormistrovství (ve třídě Lubomíra Mátla a Jiřího Koláře) a na Týnské škole Collegium Marianum v Praze obor regenschori. V letech 2002–06 byl sbormistrem a asistentem dirigenta ve Státní opeře Praha, kam se v roce 2015 vrátil. V roce 1996 založil a od té doby vede komorní soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým vystupuje úspěšně u nás i v zahraničí a se kterým natočil pět kompaktních disků. V roce 2013 mu bylo Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních umělců a vědců a Unií českých pěveckých sborů uděleno prestižní národní sbormistrovské ocenění – Cena Ferdinanda Vacha. Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, členem výboru Společnosti pro duchovní hudbu, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem dvou konzervatorních sborů. Na katedře hudební výchovy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení Sbormistrovství, od roku 2013 je sbormistrem fakultního smíšeného pěveckého sboru a od roku 2018 vedoucím katedry. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. Je členem odborné rady pro sborový zpěv dospělých NIPOS‑Artama.

Jan Vičar se věnuje kompozici, muzikologii a pedagogické i organizační činnosti. V minulosti působil na Univerzitě Palackého v Olomouci, jako šéfredaktor časopisu Hudební rozhledy, přednášel na amerických univerzitách, publikoval řadu vědeckých studií a odborných knih a založil mezinárodní festival soudobé hudby MusicOlomouc. V sedmdesátých letech minulého století byl sbormistrem několika amatérských těles, zejména Pěveckého sboru olomouckých učitelek, a padesát let úzce spolupracuje se sborovým festivalem Svátky písní Olomouc. Jeho skladby jsou uváděny v České republice i v zahraničí a vydávány tiskem i na CD (mj. osm autorských alb; naposledy v roce 2022 Vysoko hvězda). V současné době je profesorem na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze a na Katedře hudební výchovy a kultury Západočeské univerzity v Plzni a členem odborné rady pro sborový zpěv dospělých
NIPOS‑Artama.


Petra Nová pochází z Tábora. Po maturitě na tamějším gymnáziu studovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity germanistiku a hudební výchovu, současně na českobudějovické konzervatoři zpěv u Dagmar Volfové. Po studiích vyučovala na gymnáziu a základní umělecké škole, v současnosti vyučuje na konzervatoři v Českých Budějovicích předměty Intonace, rytmus, sluchová analýza, Metodiku HO a Sborový a ansámblový zpěv. Na ZUŠ Bezdrevská vede od roku 2004 dětský sbor Canzonetta a od 2012 také ženský sbor Vox novus, na konzervatoři vede také školní smíšený sbor. Nová je externí členkou sboru opery Jihočeského divadla. Pravidelně se zúčastňuje seminářů pro sbormistry pořádaných NIPOS‑Artama. Vedle hudební profese se věnuje také výuce němčiny a překladatelství.

Viera Džoganová (Slovensko)
V roce 1980 absolvovala Konzervatoř v Košicích v oboru hra na akordeon a rozšířenou specializaci vedení dětského pěveckého sboru u Eugena Száraza. Je absolventkou Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku. V současnosti pracuje jako pedagožka hry na akordeon v ZUŠ Michalovce a ZUŠ Sobrance. Je zakladatelkou, uměleckou vedoucí a sbormistryní dvou dětských pěveckých sborů, Pro Musica v Michalovcích a Magnólia v Sobrancích, s nimiž dosáhla mnoha domácích i mezinárodních úspěchů (vítěz mládežnické kategorie – Serenade Choral Festival Washington; vítěz sakrální kategorie soutěže Claudia Monteverdiho v Benátkach; 1. a 3. cena v Llangollenu; 1. cena cum laude v belgickém Neerpeltu; dvě zlaté medaile ze Svátků písní Olomouc; 2 zlaté medaile z polského Międzyzdroje; zlatá medaile z řecké Prevezy ad.). V roce 2020 se spolu se sborem jako host zúčastnila Světového sympózia dirigentů a pěveckých sborů na ostrově Jeju v Jižní Koreji. Je členkou poradního sboru Národného osvetového centra (NOC) pro sborový zpěv, nositelkou Pocty generálního ředitele NOC a držitelkou Velké medaile sv. Gorazda.

Jsme rádi, že si všichni porotci našli čas na soutěžní přehlídku a věříme, že se jim bude v Mikulově líbit.